26.4.16

Octubre

Mai he tingut gaire estima pel mes d'octubre. S'escurcen els dies, l'hivern amenaça, l'alegria de l'estiu és lluny. Per això no m'ha sorprès veure que he escrit ocutre per octubre.
Per sort, som a l'abril, el mes oposat a l'octubre.

Cap comentari: