22.8.15

Felicitat

Em fa feliç trobar a El pábilo vacilante, de Enrique García-Máiquez, aquesta afirmació amb la qual coincideixo: La felicidad es el deseo y, luego, si acaso, la nostalgia; raras veces la posesión. Amb els anys -i m'ha costat- m'he anat adonant de la certitud d'aquest pensament. Tot i així, resulta difícil conformar-s'hi (encara que EG-M ho rebla dient que la buena suerte es saberlo) i l'ànima adolescent ens segueix empenyent cap a la possessió.