14.3.08

Sobre trasvassaments d'aigua

Tots recordem el que passava l'any 2003 quan es parlava de la necessitat de realitzar un trasvassament d'aigua de l'Ebre:

Ara, el 2008, la manca d'aigua a Catalunya és un problema alarmant i això ha passat aquesta mateixa setmana a Prats i Sansor, sense permisos de l'ajuntament ni del propietari dels terrenys:

Inici dels treballs topogràfics per al trasvassament d'aigua del Segre (conca de l'Ebre) cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les conclusions, novament, són lliures.